Electronic Structure and Microhardness of Ti, V, Cr Carbide Coatings on Steel U10A
Електронна будова та мікротвердість карбідних покриттів Ti, V, Cr на сталі У10А

Ya. V. Zaulychny, V. H. Khyzhniak, N. S. Lazarev, O. V. Khyzhniak
2016 Metallofizika i novejsie tehnologii  
Покриття на сталі У10А, одержані з трикомпонентних насичувальних сумішей за участю Ti, V, Cr, з максимальною мікротвердістю і товщиною, які були оптимізовані методом симплексних ґратниць Шеффе, було досліджено методом м'якої рентґенівської спектроскопії. Досліджено міжатомову взаємодію по товщині покриттів типу TiС і (Ti,V,Сr)C на сталі У10А . Показано, що максимальна кількість вуглецю в покриттях типу TiС і (Тi,V,Сr)C знаходиться відповідно в зовнішніх і центральних зонах. Зниження кількости
more » ... глецю в покритті (Тi,V,Сr)С, в порівнянні з покриттям TiС, знаходить відображення в істотному звуженні TiL  -смуг в області енергій spd-гібридних зв'язків. Взаємодія титану і заліза в центральних і внутрішніх зонах карбідного шару відображається в ТiL смугах. Крім того, невеликі відмінності в положеннях довгохвильового контуру СK  -смуг від поверхні і внутрішньої зони покриття (Ti,V,Сr)C пов'язані з невеликим зменшенням вмісту вуглецю в цій зоні в порівнянні з поверхнею. При цьому слід зазначити, що вміст вуглецю у внутрішніх зонах покриття (Ti,V,Сr)С у порівнянні з поверхневою і центральною зонами, як і для покриття TiС, виявляється мінімальним. У центральних і внутрішніх зонах покриттів формуються зв'язки Тi-Fe-С, що проявляється в приферміївському напливі TiL  -і СK  -смуг. Ці ефекти проявляють себе навіть в разі зведення всіх СK  -смуг в однаковій інтенсивності. При переході до центральних і внутрішніх зон карбідного покриття вста-
doi:10.15407/mfint.38.04.0531 fatcat:zilpkbol2ne6tgrf66bv3f4poa