Modyfikacja powierzchni włókien poliestrowych i uwarunkowanie jej efektów parametrami budowy wyjściowej włókna

Iwona Kardas
2020
W pracy badano efekty ilościowe modyfikacji enzymatycznej włókien PET o zróżnicowanej wyjściowej fizycznej mikrostrukturze w zakresie budowy ich powierzchni, odnosząc je do efektów uzyskiwanych w stosowanej dotychczas obróbce chemicznej. Efekt modyfikacji rozpatrywano w aspekcie zmian właściwości powierzchniowych i wybranych właściwościach objętościowych badanych włókien.
doi:10.34658/tex.2009.65.53-70 fatcat:knhsvoesobdu5lfbsrwl66gswi