"Atasun Optik 'Görüşürüz' " Reklam Filminin Edimbilim Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet Ali KİRAZ
2020 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Günümüzde dil olgusuna geleneksel bakıştan daha çok dilbilimsel açıdan bakıldığını söyleyebiliriz. Özelikle sözcelem kuramlarından sonra, gerek dil öğretiminde gerekse dilin kendi yapısıyla ilgili çalışmalarda dilbilimsel bakış açısı daha belirleyici olmuştur. Bu kuramlardan biri olan "edimbilim" dil kullanımını ve algılanmasını farklı açılardan değerlendirmektedir. Ortaya çıktığı ilk zamanlarda felsefi bir hareket olarak görülen edimbilim, zamanla dilbilimin en önemli alanlarından biri
more » ... tur. Edimbilim, dilin kullanımını tek bir açıdan değil birçok açıdan değerlendirerek yorumlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Edimbilimle ilgili günümüzde de birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç, dili daha iyi anlayabilmektir. Dilin kim tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl kullanıldığına eğilen edimbilim, göstergebilim açısından da oldukça önemli bir alandır. Günümüzde insan algısını yönetmenin birçok yolu olmakla birlikte, gelişen teknik imkânlar sayesinde en çok kullanılan yöntemin; iletişim teknolojileri olduğunu söyleyebiliriz. Tüketim tercihlerimizden siyasi görüşlerimize, tuttuğumuz takımdan beğendiğimiz sanatçılara kadar uzanan çizgide algı yönetimlerinin belirleyici olduğu, hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. İletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılan çağımızda, reklamların özellikle tüketim tercihlerimize yön verdiği su götürmez bir gerçektir. Reklamların içinde kullanılan dilin, düz sözden öte derin yapısıyla, edimleriyle birçok algımıza hitap ettiğini söyleyebiliriz. Edimbilime göre dilin kullanımının üç temel edimi vardır: Düzsöz, edimsöz, etkisöz. Bu makalede, 35 saniyelik "ATASUN OPTİK 'Görüşürüz' Reklam Filmi", görselleri ve sözleriyle birlikte edimbilimin düzsöz edimi, edimsöz edimi ve etkisöz edimi açısından değerlendirilmeye çalışıldı. Abstract Today, we can say that the phenomenon of language is viewed from a linguistic perspective rather than the traditional perspective. Especially after enunciation theories, the linguistic perspective has been more determinant in both language teaching and studies related to the structure of the language itself. "Pragmatics", one of these theories, evaluates language use and perception from different perspectives. Pragmatics, which was seen as a philosophical movement in the first days of its emergence, has become one of the most important fields of linguistics over time. Pragmatics is an approach that tries to interpret the use of language not from a single perspective, but by evaluating many aspects. There are many studies on pragmatics today. The main purpose of these studies is to understand the language better. Pragmatics, which deals with who, where, when and how language is used, is also an important field in terms of semiotics. Although there are many ways to manage human perception today, we can say that the most used method is communication technologies, thanks to the developing technical possibilities. It is accepted by almost everyone that perception management is decisive in the line from our consumption preferences to our political views, from the team we support to the artists we like. In our age called the age of communication and technology, it is an indisputable fact that advertisements especially direct our consumption preferences. We can say that the language used in the advertisements appeals to many of our perceptions with its deep structure and acts, rather than plain words. According to pragmatics, the use of language has three basic acts: prose, verbal, and influential. In this article, the 35-second "ATASUN OPTİK 'Görüşürüz' Commercial Film" has been tried to be evaluated in terms of prose act, verbal act and influence act of pragmatics.
doi:10.47948/efad.758665 fatcat:kftovnqu2nfx3bjkx7b7ckwyzq