Sezaryen sonrası rektal olarak uygulanan misoprostolün bağırsak motilitesi ve uterus kanaması üzerine etkileri

Derya KANZA GÜL
2020 Cukurova Medical Journal  
Öz Purpose: This study was designed to determine the effectiveness of rectal misoprostol administered in primiparous women after elective cesarean to the motility of the gastrointestinal tract and postpartum hemorrhage. Materials and Methods: This study was conducted as a retrospective cohort study of 240 patients who were administrated rectal misoprostol (misoprostol group, n=120) or intravenous oxytocin (non-misoprostol group n=120) during the postpartum period in a single institution between
more » ... April 2018 and March 2019 Results: The median values of the first flatulation and defecation time were statistically significantly earlier in the misoprostol group than in the non-misoprostol group (the first flatulation time was 18 hours and 24 hours respectively, the first defecation time was 29 hours and 36 hours respectively). The comparison of the two groups in terms of postoperative hemoglobin and hematocrit values demonstrated that hemoglobin and hematocrit values measured at the postoperative 24 th hour (the hemoglobin was 11 g/dL and 10,2 g/dL respectively, the hematocrit was 33% and 30.6% respectively) were statistically significantly higher in the misoprostol group than were those in the non-misoprostol group. Postoperative fever and shivering, negative effects of misoprostol, were more frequent in the misoprostol group than in the nonmisoprostol group. Conclusions: In the present study, demonstrated that the administration of rectal misoprostol after CS led to the early flatulation and defecation by increasing the motility of the gastrointestinal tract and reduced the amount of postpartum hemorrhage in the women. Amaç: Bu çalışma primipar kadınlarında elektif sezaryen sonrası uygulanan rektal misoprostolün gastrointestinal sistem motilitesi ve postpartum kanamaya etkinliğini belirlemek için tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 2018 Nisan ve 2019 Mart tarihleri arasında tek bir kurumda sezaryen sonrası dönemde rektal misoprostol (misoprostol grubu, n = 120) veya intravenöz oksitosin (misoprostol olmayan grubu n = 120) uygulanan 240 hastada retrospektif bir kohort çalışması olarak gerçekleştirildi. Bulgular: İlk gaz ve dışkılama süresinin ortanca değerleri misoprostol grubunda nonmisoprostol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha erken idi (ilk gaz süresi sırasıyla 18 saat ve 24 saat, ilk dışkılama süresi sırasıyla 29 saat ve 36 saat idi), iki grubun postoperatif hemoglobin ve hematokrit değerleri açısından postoperatif 24. saatte ölçülen hemoglobin ve hematokrit değerlerinin (hemoglobin sırasıyla 11 g / dL ve 10,2 g / dL olduğunu, hematokritin sırasıyla % 33 ve 30,6) misoprostol grubunda nonmisoprostol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Postoperatif ateş ve titreme, misoprostolün olumsuz etkileri, misoprostol grubunda nonmisoprostol grubuna göre daha sık olarak tespit edildi. Sonuç: Bu çalışma, CS sonrası rektal misoprostol uygulamasının, gastrointestinal sistemin motilitesini arttırarak erken gaz çıkımına ve dışkılamaya yol açtığını ve kadınlarda doğum sonu kanama miktarını azalttığını göstermiştir.
doi:10.17826/cumj.734528 fatcat:zqinfyabzjfplb4aicmnqedyki