DU LỊCH CHỢ NỔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Nguyễn Thị Huỳnh Phượng, Nguyễn Thị Bé Ba, Lê Thị Tố Quyên, Lý Mỹ Tiên
2020 Tạp chí Khoa học  
Bài viết này dựa trên nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu định lượng và định tính, nhằm mục đích đánh giá hiện trạng phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy du lịch chợ nổi có tiềm năng nổi bật để thu hút khách du lịch như: lịch sử và văn hóa chợ nổi, sản phẩm độc đáo, đời sống của cư dân thương hồ và sự kết nối với các điểm du lịch lân cận. Tuy nhiên, có một số khó khăn trong quá trình phát triển du lịch chợ nổi như cơ sở hạ tầng – vật chất kĩ thuật thiếu đồng
more » ... , sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu sự tham gia của cộng đồng địa phương, sự yếu kém trong quảng bá du lịch và quản lí của chính quyền có liên quan. Do đó, mức độ hài lòng chung của khách du lịch đối với du lịch chợ nổi ở Cần Thơ chỉ được đánh giá ở mức trên trung bình. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp để cải thiện chất lượng du lịch chợ nổi và nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch đối với chợ nổi ở thành phố Cần Thơ.
doi:10.54607/hcmue.js.17.4.2674(2020) fatcat:7xhwkus6kraizlk3tmbbanzi54