Correction: Highly stable zinc metal anode enabled by oxygen functional groups for advanced Zn-ion supercapacitors [unknown]

Kangyu Zou, Peng Cai, Xinglan Deng, Baowei Wang, Cheng Liu, Zheng Luo, Xiaoming Lou, Hongshuai Hou, Guoqiang Zou, Xiaobo Ji
2021 Chemical Communications  
Correction for 'Highly stable zinc metal anode enabled by oxygen functional groups for advanced Zn-ion supercapacitors' by Kangyu Zou et al., Chem. Commun., 2021, 57, 528-531, DOI: 10.1039/D0CC07526D.
doi:10.1039/d1cc90077c pmid:33644790 fatcat:fkpkejz7nrfbffwhnenp6p32cq