SANAL GERÇEKLİK DONANIMLARI VE YAZILIMLARININ DİJİTAL SANAT VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Hüseyin BARAN
2019 Journal of International Social Research  
Öz Bilinen ilk resimlemeler İ.Ö. 30.000'li yıllarda, gündelik olaylardan ilham alınarak, insanoğlunun o zamanlar biraz da sihir gözüyle baktığı mağara duvarlarına işlenmiş görsellerdir. İnsanın birbirine eklemleyerek yarattığı bilgi birikimi, geliştirdiği teknik ve teknolojik altyapısının da etkileriyle her yeni dönemde biraz daha gelişmiş, bu sayede görsel tasarım kültürünü her geçen gün biraz daha ileriye taşıyabilmiştir. İnsanoğlu avcı toplayıcı hayattan yerleşik yaşama geçip tarım kültürünü
more » ... oluşturduğu zamana ve sonrasında günümüze kadar gelen tüm gelişim aşamalarında, yarattığı yeni yaşam tarzlarını, yaşadığı mekanı ve kullandığı araç gereçleri geliştirmiştir. Sanat alanında bu gelişmeler ilk etapta yeni boyalar, fırçalar, kalemler, yüzeyler ve uygulama biçimleri olarak kendini göstermiş, daha sonraları ise teknolojinin sanayiye, görüntülemeye ve dijitale evrilmesi sanat ve tasarımın bir aradalığını artırarak günümüzün modern yaşamında kitlelere birbirinden farklı yöntemlerle ulaşmanın bir zorunluluk haline geldiği yeni ifade biçimlerinin inanılmaz biçimde çeşitlenmesini sağlamıştır. Bilgisayarların gelişimi ile paralel olarak birbirine etki eden yazılım ve donanım teknolojileri ilk etapta sanatçı ve tasarımcıların monitör ve masaüstü donanımlarla eser üretmelerine olanak tanımış, günümüzde ise giyilebilir Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) teknolojileri ve taşınabilir grafik tabletler tasarımcının bağlı olduğu zaman ve mekan mefhumunu esneterek, dilediği zaman dilediği yerde tasarlamasına imkan sağlayan teknolojileri hizmetine sunmuştur. Yanı sıra bu yeni dijital ortam, mesajın iletilmek istendiği kişi veya kişileri direkt olarak mesajın verileceği mekan, olay ve kurguya dahil etmiş, bu sayede hem sosyal medyanın gücünü hem de mesajın etkisini arttırarak "iyilik için sanal gerçeklik" benzeri girişimlerin sosyal sorumluluk projesleri bağlamında ortaya çıkmalarını sağlamıştır. Bu çalışmada sanal gerçeklik teknlojilerinin dijital sanat ve sosyal medya üzerindeki etkileri incelenmiştir. Abstract The earliest known illustrations are the visions of the 30,000s BC, when the human being was inspired by everyday events and at that time looked at it with some magic. With the effects of the technical and technological infrastructure developed by the human, the knowledge accumulated by adding to each other has improved a little in every new period and thus, it has gone a little further in visual design. From the caves to the hunter-gatherer life and later settled life, it developed new lifestyles, living space and tools used in all stages of development, from the time it formed the agricultural culture to the present day. These developments in the field of art in the first place, new paint, brushes, pencils, surfaces and application methods showed itself as. Then, the evolution of technology to industry, visualization and digital has enabled art and design to reach the masses in today's modern life through various tools and methods. In this way, new forms of expression have become a necessity and have been incredibly diversified. Software and hardware technologies that interact with each other in parallel with the development of computers have enabled artists and designers to produce works with monitors and desktop hardware in the first place. Nowadays, wearable Virtual Reality (Virtual Reality) technologies and portable graphic tablets provide technologies that allow the designer to design at any time and place by stretching the concept of time and space. These technologies and the new digital environment add the person or persons to whom the message is to be transmitted directly to the place, event and fiction where the message will be delivered. In this way, it increased the power of social media and the impact of the message and has enabled "virtual reality for good" to emerge in the context of a social responsibility project. In this study, the effects of virtual reality technologies on digital art and social media are examined. -430 -Görsel 3: Sanal gerçeklik mekanında tasarlanmış online sergi konsepti. Görsel 4: Oculus home ve içerisine avatarıyla bağlanan kullanıcıyı gösteren resim. Görsel 7: Be Fearless VR Simülasyon yazılımından bir resim.
doi:10.17719/jisr.2019.3731 fatcat:bu3dufql3zhzpbabugo7oai4iq