Geographical views on contemporary emigration from Slovenia

Lucija Lapuh
2011 Dela  
Izvirni znanstveni članek COBISS 1.01 Izvleček Prispevek obravnava sodobne trende izseljevanja iz Republike Slovenije od osamosvojitve do leta 2010. Orisane in ovrednotene so demogeografske značilnosti Slovencev, ki so se preselili v tujino in predstavljeni rezultati spletne ankete, narejene med sodobno slovensko diasporo. Slovenija je ponovno emigracijska država, vendar glavnega ciljnega območja selitev ni mogoče določiti. Ključne besede: Slovenija, mednarodne selitve, demogeografija,
more » ... eografija, slovensko izseljenstvo, diaspora GEOGRAPHICAL VIEWS ON CONTEMPORARY EMIGRATION FROM SLOVENIA Abstract The aim of the article is to give a review of contemporary emigration trends from the Republic of Slovenia since its independence until 2010. Demogeographical characteris tics of the Slovenians who emigrated abroad are described and evaluated from the results of the online survey made in the contemporary Slovenian diaspora. Slovenia is again a country of emigration, but the main migration destinations cannot be determined.
doi:10.4312/dela.36.4.69-91 fatcat:uamhmxfxprcg3lvc3rzigpwhte