Philologica Jassyensia

Nicoleta Baghici
2014 An X, Nr   unpublished
"Terminology is an interdisciplinary field of enquiry whose prime object of study are the specialised words occurring in natural languages which belong to specific domains of usage." (Cabré 1998: 5) Terminologia este definită ca fiind "acel câmp al investigaţiei ştiinţifice interdisciplinare al cărui obiect de studiu sunt cuvintele specializate ce apar într-o limbă naturală şi care aparţin unui domeniu specific al uzajului". Ea constituie una dintre ramurile importante ale lingvisticii. Ca
more » ... ngvisticii. Ca disciplină complexă, cu un câmp vast de activitate, dar care necesită o continuă adaptare, terminologia se caracterizează prin interdisciplinaritate, având tangenţe cu diverse discipline şi ştiinţe, inclusiv cu dreptul. Interdisciplinaritatea terminologiei din domeniul dreptului se explică şi prin prezenţa în limbajul respectiv a termenilor din alte domenii, cum ar fi cel bancar, financiar, comercial, contabilicesc, de marketing, al planificării etc. În cazul terminologizării în domeniul juridic a unor cuvinte aparţinând la origine limbii comune, evoluţia sensurilor ar avea loc după următorul traseu: terminologia juridică preia, la nivelul discursului specializat, cuvinte din limba curentă, cărora le extinde sensul prin metaforă (cuvinte din limba comună dobândesc așadar accepții științifice) (Капанадзе 1968: 150-154). În cazul terminologiei juridice engleze, când modalitatea de îmbogățire a ei este calcul semantic, când termenii sunt traduși printr-un cuvânt al lexicului general căruia i se atribuie, după modelul limbii-donator, sensul specializat juridic, are loc o refacere a traseului metaforic-sensul nou, strict științific, dobândit de cuvinte mai vechi în limbă în urma unor transferuri semantice, suferă o despecializare în diferite grade, de la aproximație până la adăugarea de conotații.
fatcat:b6w4jmlegjcargguht5rstunz4