A reading of Freud's "Uncanny" in Poe's "Haunted Palace" and "The Raven"

Tavgah SAEED
2021 IBAD Sosyal Bilimler Dergisi  
Bilgilendirme / Acknowledgement: Yazarlar aşağıdaki bilgilendirmeleri yapmaktadırlar: 1-Araştırmacıların katkı oranı eşittir. 2-Makalenin yazarları arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 3-Makalemizde etik kurulu izni ve/veya yasal/özel izin alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Makale doküman incelemesini içermektedir. 4-Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
doi:10.21733/ibad.865446 fatcat:pxswvpn5vjfeliznupzkgwenrq