Different farming conditions of agricultural holdings in the LFA and NON LFA
Rozdílné podmínky hospodaření zemědělských podniků v LFA a NON LFA

František Střeleček, Jana LOSOSOVÁ, Radek Zdeněk
2011 Journal of Central European Agriculture  
the paper discusses changes of criteria of the lFA (less Favoured Areas) classification in the european Union and analyses the development of economic indicators of farms in the lFA and nOn lFA in the Czech Republic in 2004 -2008. Results revealed that an increases of differences of economic results of agricultural holdings in the lFA and nOn lFA. Subsidies to agriculture have been increasing on the long-term basis but the increase has slowed down; total subsidies calculated per hectare of
more » ... ultural land decreased for the first time (by 1.3%) in 2008. Misbalance in the structure of subsidies to lFA and nOn lFA and among member states of the eU 15 and the Czech Republic decreases the competitiveness of the agriculture in the Czech Republic. Further increasing differences in levels of gross incomes in agriculture and other sectors of national economy causes the outflow of young workers mainly from rural areas. Abstrakt Příspěvek popisuje změny kritérií pro vymezení lFA (less Favoured Areas) v eU a analyzuje vývoj ekonomických ukazatelů zemědělských podniků v české republice hospodařících v lFA a mimo lFA v období 2004 -2008. Výsledky naznačují především prohloubení rozdílů ekonomických výsledků mezi zemědělskými podniky hospodařícími v lFA a nOn lFA. Podpory do zemědělství dlouhodobě rostou, ale jejich růst se zpomaluje, v lFA došlo v roce 2008 poprvé k poklesu celkových dotací přepočtených na hektar zemědělské půdy, a to o 1,3 %. nevyváženost struktury dotací do lFA a nOn lFA a mezi členskými státy eU 15 a čR snižuje konkurenceschopnost zemědělství čR. Rozdílná úroveň hrubých příjmů v 409
doi:10.5513/jcea01/12.3.932 fatcat:pbrgljvyanfr3eotlwfustukae