Teoria miejsca i przestrzeni społeczno-zawodowej człowieka w obszarze zawodów i pracy ludzkiej [chapter]

Ryszard Parzęcki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
2021 Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian  
In the article I present statements which are the result of many analyses, reflections, literature research, own empirical research, and reflections related to the individual professional development of children, adolescents, and adults. The text contains basic statements about the socio-occupational theory of place and space in the division of professions and in human labour. Social and professional "place and space" are inseparable elements and determinants of human development, life and
more » ... ity, are related to people permanently, throughout their life, from conception to death.
doi:10.15290/ewpspz.2021.13 fatcat:pegooiljgrdq5gu2xgebbay7iu