Δημοσιογραφία και ελληνική εξωτερική πολιτική (τέλη 19ου και αρχές 20ου αιώνα). Η τεχνική και ο λόγος των συνεντεύξεων:

Δήμητρα Αναστασία Ζολώτα
2009
Η εργασία εξετάζει τη σχέση της δημοσιογραφίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. Μέσα από τις συνεντεύξεις ξένων προσωπικοτήτων που δημοσιεύτηκαν στις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες, την Ακρόπολη, το Εμπρος και το Σκριπ, φανερώνεται η επιρροή που ασκούσαν οι δημοσιογράφοι στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης για τα θέματα που αφορύσαν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η κοινή γνώμη πληροφορούνταν από διπλωμάτες, πολιτικούς,
more » ... και άλλα δημόσια πρόσωπα των Βαλκανικών χωρών και της Ευρώπης τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα και ανάλογα διαμόρφωνε άποψη για την πολιτική που όφειλε να ακολουθηθεί
doi:10.26262/heal.auth.ir.113808 fatcat:qcrizh2hrfavhmxtt7vezvqi5a