The Female And Egg Of Salmoperla Sylvanica (Plecoptera: Perlodidae)

Bill P. Stark, Richard W. Baumann
2006 Zenodo  
Stark, Bill P., Baumann, Richard W. (2006): The Female And Egg Of Salmoperla Sylvanica (Plecoptera: Perlodidae). Illiesia 2 (3): 24-26, DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.4754572
doi:10.5281/zenodo.4754571 fatcat:gasydjlfkbbs7nixalklstto4m