Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Sefa Altikat, Ahmet Çelik
2012 unpublished
Araştırma Makalesi / Research Article ÖZET: Bu araştırmanın amacı Iğdır ili ve ilçelerinde hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyelini belirlemektir. Bunun için, Türkiye İstatistik Kurumunun 2010 yılı verileri dikkate alınmıştır. Araştırmada Iğdır ilinin yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan diğer iller ve Türkiye genelinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiye-li de belirlenerek karşılaştırılmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Iğdır ili yıllık 21.441 milyon m 3
more » ... ilyon m 3 değe-rinde hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerjisi potansiyeline sahiptir. Buna ilaveten, Tuzluca ilçesinin biyogaz po-tansiyeli diğer ilçelere göre daha fazladır. Iğdır ilindeki hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli Doğu Anado-lu Bölgesi'nin % 3.76'sını, Türkiye'nin ise % 0.679'unu oluşturmaktadır. ABSTRACT: The aim of this study is to determine the potential of biogas from animal waste in Iğdır Province and its districts. For this purpose data from the Turkish Statistical Institute in 2010 were taken into consideration. In the research, average potential of biogas was determined not only for Iğdır Province, but also for Turkey and the East Anatolia Region to make comparisons. According to obtained results, Iğdır Province has 21.441 million m 3 of bio-gas potential from animal waste. In addition, the biogas potential of Tuzluca district is more than the other districts. Biogas potential of Iğdır province covers 3.76% of the Eastern Anatolia Region and 0.679% of Turkey's percent.
fatcat:obplhlxfn5hd5brsu3clyerkpe