Strategia, struktura oraz działania marketingowe firmy Hoop S.A

Wojciech Pizło
2005 Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej  
The paper presents the use of the Internet in marketing actions of the enterprise Hoop S.A. In the paper organization structure of company in 2004, development of Internet marketing and action in integrated Internet marketing was showed. The relationship between classical marketing and Internet marketing and using Internet marketing in the future are also analyzed.
doi:10.22630/eiogz.2005.55.12 fatcat:t5ahtqu3lfdotllmtzxtxd4j4i