El concepte d'aristocràcia espiritual en el llibre primer del Kuzari Notion of spiritual aristocracy in the first book of Kuzari

Rosa Ferrer
unpublished
Resum: L'objectiu del present treball és mostrar, a través del Llibre Primer del Kuzari, de Iehudà Haleví, traduït per primera vegada al català pel rabí Jordi Gendra, una de les primeres formulacions sobre l'origen aristocràtic del poble jueu, defensat per un dels poetes més importants del judaisme de la Diàspora. A través d'una selecció d'origen diví, Israel es constitueix en l'autèntica aristocràcia del món, ja que per la seva condició de poble profètic se situa molt per damunt de la resta
more » ... s pobles, i tan sols superats en l'escala de la Creació pels àngels. Abstract: The objective of the following work is showing, through the First Book of Kuzari, by Iehuda Halevi, firstly translated into Catalonian by Rabbi Jordi Gendra, one of the first formulations of the aristocratic origin of the Jewish population, defended by one of the most important poets of Judaism during the Jewish Diaspora. The book explains that through a divine selection, Israel is constituted as the authentic aristocracy of the world, due to its condition of a prophetic population it is situated over the rest of populations and in the Creational scale it's only superadded by angels. Paraules-clau: Haleví-Kuzarí-aristocràcia-judaisme-controvèrsia
fatcat:5sxn2zy4a5d57ahqi22jtb4xse