Nowe studia modernistyczne i późny modernizm

Eliza Kącka
2014 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka  
Nowe studia modernistyczne i późny modernizm Odpowiedź na pytanie o przyszłość studiów modernistycznych w Polsce mogłaby być zarazem kompleksową rekapitulacją stanu badań. A może nawet być nią powinna -choćby ze względu na to, że pojęcie modernizmu w badaniach nad literaturą (co najmniej) drugiej połowy wieku XX i początku XXI w Polsce jest w świadomości wielu filologów mgliste, bardzo intuicyjne i niestabilne. Paradoksalnie (bądź nie) łatwiej mi dostrzec powołania na wątki narratywistyczne,
more » ... yfikacje (jeszcze) postkolonialne, ustalenia dotyczące ponowoczesności, rezonanse rozlicznych studies niż na próby wypowiadania się o modernizmie w związku z literaturą XX i XXI w. Być może wynika to stąd, że poruszam się najczęściej w kręgach historyków literatury. Innymi słowy relatywnie rzadko trafiałam i nadal trafiam na próby zmierzenia się z kategorią późnego modernizmu. Ryzyka rekapitulacji, nawet bardzo pobieżnej, tutaj się nie podejmę; podzielę się tylko kilkoma intuicjami, bez ambicji porządkowania ich i scalania.
doi:10.14746/pspsl.2014.24.2 fatcat:tbpgtawcjngijcnq5qufnpkowa