ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA U JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA I NJIHOV POLOŽAJ U DRUŠTVU

Gorana Bandalović, Zorana Šuljug Vučica, Josipa Kaselj
2020 DRUŠTVENE DEVIJACIJE  
U suvremenom svijetu promjene su neizostavan dio društva kojima svakodnevno svjedočimo. Kao takve nisu zaobišle ni obitelj koja je istupila iz svojih tradicionalnih oblika, te su se tijekom procesa transformacije pojavili mnogi alternativni oblici. Obitelj u kojoj je prisutan jedan roditelj, bez obzira na razlog odsustva drugog, često se u javnosti naziva nepotpunom ili krnjom obitelji. Ovim se istraživanjem nastojalo ispitati je li se pojedinci koji žive u jednoroditeljskim obiteljima, bilo u
more » ... lozi roditelja ili u ulozi djece, osjećaju nepotpuno ili su njima važniji neki drugi segmenti koji čine obitelj, bez naglaska na tradicionalno predodređenu strukturu obitelji, odnosno brojčanu vrijednost. Cilj ovoga rada bio je ispitati odnose između članova u jednoroditeljskim obiteljima te njihov položaj u suvremenom društvu. U radu se prezentiraju rezultati provedenog istraživanja metodom polustrukturiranog intervjua na uzorku od dvadeset sudionika, članova jednoroditeljskih obitelji. Intervjuirano je deset majki te desetero punoljetne djece (sedam kćerki i tri sina). Istraživanje je provedeno tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2019. godine na području Splitsko-dalmatinske županije. Dobiveni rezultati pokazuju kako su jednoroditeljske obitelji, barem prema mišljenju sudionika istraživanja, još uvijek podložne predrasudama i stereotipiziranju od strane "drugačijih" članova društva. Polovica ispitanih majki te trećina ispitane djece osjetila je negativan oblik etiketiranja te osuđujući stav okoline. Većina sudionika ističe kako je odsustvo drugog roditelja u određenoj mjeri utjecalo na formiranje identiteta djece iz jednoroditeljskih obitelji, ali da ih to ne čini nepotpunim obiteljima. Djeca su uglavnom zadovoljna svojim položajem među vršnjacima, iako smatraju kako imaju više obaveza u kućanstvu od svojih vršnjaka iz dvoroditeljskih obitelji. S druge pak strane, majke su pokazale određeni stupanj nezadovoljstva svojim položajem u društvu. S obzirom na to da je pojava jednoroditeljskih obitelji sve učestalija, a razlozi nastanka sve različitiji, društvo se uči prihvaćanju ovakvih oblika obitelji. Stoga je potrebno otkloniti predrasude i pružiti priliku jednoroditeljskim obiteljima da dokažu da su i one obitelji pune ljubavi i međusobne podrške, baš kao i dvoroditeljske.
doi:10.7251/zcmz2001119b fatcat:223gvdlrerbjldupg5jdy3bwgy