Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r

Mikołaj Brenk, Konrad Nowak-Kluczyński
2018 Biuletyn Historii Wychowania  
Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji NaukowejSocialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r.
doi:10.14746/bhw.2018.39.14 fatcat:d3tr7kl6jng2jmks4p67gng3c4