מטבעות לשון: "קלוטו של ים"; "טרשא"

Amit Gvaryahu
2017
במאמר קצר זה ביקשתי לעמוד על משמעותם המילולית והמעשית של שני מונחי הלוואה. בפרק הראשון של המאמר בחנתי שתי מילים שאולות הדומות זו לזו — קליטו של ים וקליטון דימא — והראיתי שמדובר בשתי מילים שונות בלא קשר ביניהן. בפרק השני עמדתי על המונחים הטרשה וטרשא והראיתי שהמשמעות המילולית הבסיסית של המילה מאפשרת לנו להבין גם את אופי העסקה שהיא מתארת: עסקה שסכום הקנייה או כמות הסחורה הנמסרת בה אינם ידועים בעת כריתת העסקה.
doi:10.17613/m6mb9k fatcat:leozy67f2vg4ndkp2qpco47sra