Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů?

Radim Boháč
2020 AUC IURIDICA  
Compensation Bonus -Revenue or Expenditure of Public Budgets? The aim of this article is to answer the question whether the compensatory bonus is revenue or expenditure of public budgets. To answer this question, the article analyzes the legal regulation of the compensation bonus and assesses whether this bonus is a tax in a broader sense. In this context, legislative proposals concerning the budgetary determination of the compensatory bonus are evaluated as rapid and unsystematic proposals.
more » ... article concludes that the compensatory bonus is not a tax in a broader sense and neither revenue nor expenditure of public budgets, but a reduction of public budget revenue. 8 Viz § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 9 Viz § 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 10 Viz § 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 11 Viz § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel. 12 Jde o zákon o kompenzačním bonusu ve znění zákonů č. 234/2020 Sb. a č. 262/2020 Sb.
doi:10.14712/23366478.2020.21 fatcat:o2acyo2oa5fylffmfkay4zl2ni