German Steel and Swedish Iron Ore, 1939-1945

Edward N. Peterson, Martin Fritz
1975 American Historical Review  
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
doi:10.2307/1867544 fatcat:qabx6nvxf5b43fu3ttzu4hii5u