ZERDÜŞTILIK VE İŞRAKILIK ARASINDA BIR KARŞILAŞTIRMA: "MINUYÎ ÂLEM" VE "MISAL ÂLEMI"

Mehmet Mekin MEÇİN
2020 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)  
doi:10.26791/sarkiat.689082 fatcat:fres5sy7v5fhzfqbvtxktl7oha