Optimization of four-bar parameters steering linkage based on flat model
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЧОТИРИЛАНКОВОЇ КЕРМОВОЇ ТРАПЕЦІЇ НА ОСНОВІ ПЛОСКОЇ МОДЕЛІ

Sergii Chernenko, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, Eduard Klimov, Andrii Chernish, Ruslan Puzyr, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University
2019 Journal of Mechanical Engineering and Transport  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Керованість багатовісних транспортних засобів суттєво залежить від кінематики повороту керованих коліс, яка визначається параметрами кермового приводу, однією зі складових якого є кермова трапеція. За наявності у таких транспортних засобів більше одного керованого моста параметри кермових трапецій кожного мають забезпечувати поворот керованих коліс на різні кути. За неоптимальних параметрів кермових трапецій та кермового
more » ... у порушується керованість транспортного засобу, стабілізація керованих коліс, зменшується довговічність шин, збільшується витрата палива. У роботі запропоновано алгоритм розрахунку кінематичних параметрів чотириланкової кермової трапеції на основі плоскої моделі. У середовищі Microsoft Excel проведено розрахунки теоретичних та реальних кутів повороту керованих коліс, проведено оптимізацію базових координат важеля кермової трапеції. Побудовано графіки залежностей різниці між теоретичними та реальними кутами повороту коліс першого та другого мостів автомобіля КрАЗ-7634 НЕ від кута повороту. Визначено межі зони оптимальних значень координат базової точки. Встановлено, що для першого керованого моста наявна конструкція кермової трапеції забезпечує задовільну кінематику повороту. Для другого керованого моста доцільно змінити розташування базової точки А 0 , перемістивши її в зону оптимальних значень координат. Це дозволить зменшити різницю між теоретичними та реальними кутами повороту внутрішнього та зовнішнього керованих коліс і покращити кінематику повороту. Запропонований підхід забезпечує підвищення точності та швидкості розрахунків. Розроблений алгоритм дозволяє аналізувати вплив конструктивних параметрів будь-якого колісного транспортного засобу на його кінематику повороту та проводити оптимізацію конструктивних параметрів. Застосування модуля «Пошук розв'язання» середовища Microsoft Excel не потребує складних математичних операцій для проведення оптимізації. Кінематика реального просторового кермового приводу, від якої залежить співвідношення між кутами повороту коліс першого та другого керованих мостів, а також питання впливу нахилів шворнів на точність розрахунків потребують додаткових досліджень. Ключові слова: кермова трапеція, кінематика повороту, оптимізація, кут повороту, керовані колеса
doi:10.31649/2413-4503-2019-10-2-141-147 fatcat:fuweobieu5fbxcd5wl4rgtuvdq