Stevens-Johnson syndrome after aortocoronary bypass surgery

Mehmet Ali Şahin
2012 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Stevens-Johnson sendromu deriyi tutan, yaşamı tehdit eden ve hücre ölümü nedeniyle epidermisin dermisten ayrılmasına yol açan bir hastalıktır. Bu sendromun deri ve mukoz membranları tutan bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. Bu yazıda yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik, diyare ve kütanöz erüpsiyonlarla kliniğimize başvuran, 14 gün önce aortokoroner baypas cerrahisi (AKAB) uygulanmış 78 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastaya histopatolojik olarak Stevens-Johnson sendromu
more » ... hnson sendromu tanısı konuldu ve hasta ameliyat sonrası 20. günde kaybedildi. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu AKAB sonrası gelişen ilk Stevens-Johnson sendromu olgusuydu. Anah tar söz cük ler: Aortokoroner baypas cerrahisi; Stevens-Johnson sendromu.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2012.067 fatcat:p6oxwvuqk5cynkw6dkjv4xonwq