ПЕДАГОГІЧНА І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША: З НАГОДИ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Оксана Кравченко
2019 Educational History Review  
ОRCID 0000-0002-9732-6546 УДК 37 (09) (477) Оксана Кравченко ПЕДАГОГІЧНА І ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША: З НАГОДИ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Постать Пантелеймона Куліша багатогранна. Він яскраво виявив себе як «визначний прозаїк, поет, драматург, перекладач, публіцист, критик, літературознавець, етнограф, фольклорист, мовознавець, педагог, історик, філософ, історіософ, культуролог, релігієзнавець, соціолог, політолог, художник, видавець, громадський діяч, організатор
more » ... ої культури й просто -дбайливий український сільський господар та інтелігент європейського типу» [10, с. 7]. Довгий час його талант і творча спадщина не були належно поціновані, вивчені й популяризовані. Ще за життя вченого міцно вкоренився стереотип «суперечливого» стосовно його особистості та ідейних переконань. А за радянських часів П. Куліш одержав ярлик «українського буржуазного націоналістичного діяча», що й визначало методологічний інструментарій кулішезнавчих досліджень. Модерна соціально-політична й ідеологічна ситуація, із притаманними їй ідейним плюралізмом, зверненням учених до цивілізаційних,
doi:10.31499/2307-4833.1.2019.184956 fatcat:6vt7f4qndbbcdlzo4jtejwf6za