Familial sick sinus syndrome without organic heart disease
症例 基礎心疾患を伴わない家族性洞不全症候群の2家系

Tatsuya Nunohiro, Akihiko Shimizu, Naoto Ashizawa, Shojiro Isomoto, Atsushi Konoe, Fumihiro Kiya, Masahiko Fukatani, Katsusuke Yano
1993 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.25.5_544 fatcat:aluofcbnxngb3kszwrlstcmvcu