ARAÇ İÇİ SESİNDEN ARACI TANIMA VE SINIFLANDIRMA

Emrah AYDEMİR, Murat IŞIK
2021 Selcuk University Journal of Engineering Science and Technology  
ÖZ: Günümüzde, teknolojik imkanların hızla gelişmesiyle ses sınıflandırma uygulamalarının sayıları da artmakta ve popüler bir çalışma alanı haline gelmektedir. Bu çalışmada, amacımız durağan halde bir aracın üretmiş olduğu sesi kullanarak "aracın sesli imzasını" üretmek ve aracın sınıflandırılması için kullanmaktır. Çalışan bir aracın sesi; motor sesi, titreşimden kaynaklı sesler, rüzgâr sesleri gibi bazı seslerin bir araya gelmesiyle oluşur. Uygulamada 22 aracın rölantideki sesleri kaydedilmiş
more » ... sesleri kaydedilmiş ve Local Binary Pattern (LBP) ve Cubic SVM algoritmaları kullanılarak %95,2 oranında başarılı sınıflandırılmıştır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: ses sınıflandırma, araç tanıma, sesli imza, araç sınıflandırma Vehicle Detection and Classification from Its Interior Sound ABSTRACT: Today, with the rapid development of technological possibilities, the number of sound classification applications are increasing and becoming a popular field for researchers. In this study, our aim is to extract "vehicle sound signature" by using the sound produced by the vehicle at idle mode. After that to use this sound signature for the classification of the vehicle. The sound of a working vehicle at idle mode consist of some noises cause by engine, vibration, wind etc. In practice, the sounds of 22 vehicles at idle mode were recorded and 95.2% successful classification was made by using the Local Binary Pattern (LBP) method and the Cubic SVM algorithm. In addition, the results were analyzed by comparing them with similar studies in the related literature.
doi:10.36306/konjes.755710 fatcat:zhryj3utjnctzhpks3uikr4axu