Z nowszych dziejów obecności Biblii w języku czeskim: Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem. Česká biblická společnost, Praha 2009, ss. 228; Josef Bartoň, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989. Česká biblická společnost, Praha 2013, ss. 306

Stanisław Koziara
2018 Slavia Occidentalis  
doi:10.14746/so.2017.74.10 fatcat:5d7mspxz2ndqxenx3xgrs74xfi