Consideraciones sobre el género Lamium (Lamiaceae) en "Flora Iberica"

Antonio J. Pujadas Salvà
2006 Acta Botanica Malacitana  
Notes about the treatment of the genus Lamium (Lamiaceae) in Flora ibericaPalabras clave. Lamium, Lamiaceae, Flora iberica.Key words. Lamium, Lamiaceae, Iberian flora.
doi:10.24310/abm.v31i31.7171 fatcat:epesx52dova3zajnbygi3q5jwq