Negocjowanie nowoczesności

Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Monika Baár, Maria Falina, Michal Kopeček
2016 Stan Rzeczy  
Podstawowym celem tej książki było stworzenie zarysu historii nowoczesnej myśli politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwzględniając zarówno ponad-jak i podnarodowe (regionalne) uwarunkowania interakcji, nasza publikacja oferuje prawdziwie transnarodowe spojrzenie na historię intelektualną. Nie jest ona ani zbiorem studiów przypadków, ani też efektem charakterystycznej dla opracowań regionalnych metody dedukcyjnej, która eliminuje różnice na rzecz stworzenia pewnego ogólnego modelu. Zamiast
more » ... ego modelu. Zamiast tego proponujemy syntetyczną narrację. Jest ona efektem prawie dziesięcioletniej współpracy badaczy z kilku krajów. Od 1989 roku rośnie zapotrzebowanie na kontekstową reinterpretację historii europejskiej myśli politycznej. Nie sposób jej jednak dokonać, po prostu rozszerzając zachodnioeuropejskie narracje historyczne na cały kontynent. Wymaga ona dogłębnych analiz różnych sposobów radzenia sobie z nowoczesnością, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. W badaniach porównawczych historii politycznej podkreśla się wszak rolę lokalnych kultur politycznych w procesach kształtowania się i rozwoju demokracji. Wszystko to świadczy o potrzebie prowadzenia dobrze osadzonych w danym kontekście i poprzedzonych głęboką refleksją metodologiczną badań empirycznych, które umożliwiałyby porównywanie i łącze-1 Prezentujemy polską adaptację obszernych fragmentów przedmowy do dwutomowej publikacji:
doi:10.51196/srz.10.6 fatcat:c4xoz2fgcvfz7clqfzohxijgz4