Revista catalana de dret públic REPTES JURÍDICS I MANCANCES NORMATIVES DE LA DEMOCRÀCIA I LA PARTICIPACIÓ ELECTRÒNIQUES *

Lorenzo Hueso, Sumari
2007 unpublished
fatcat:cjsl7nrburbhnagnkykt3phesa