PROCENA UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA ZA JKP "RADNIK" SIVAC

Drago Zorić
2020 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Tema ovog rada je procena rizika za JKP "Radnik" Sivac koja obuhvata objekte i prostor u vlasništvu pravnog lica (lokacija Sivac), koji mogu biti ugroženi elementarnim nepogodama i drugim nesrećama. Usled elementarnih nepogoda i drugih nesreća moguće su negativne posledice po samo preduzeće, širu zajednicu i okolinu. Negativne posledice se pre svega ogledaju kroz ugroženost života i zdravlja ljudi, ugroženost poslovanja, ugroženost životne sredine i društvene stabilnosti.
doi:10.24867/08nu01zoric fatcat:d7we6j7ztfh4vlmugltoamt2l4