RELIGIOUS POLICY OF THE RUSSIAN OCCUPATION AUTHORITIES IN GALICIA AND BUKOVINA (1914–1917)

V.М. Kovbasa
2021 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Historical Sciences  
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В ГАЛИЧИНІ ТА БУКОВИНІ (1914-1917 РР.) У статті досліджено принципи формування, організації та подальшої діяльності органів російської окупаційної влади щодо іудейського та протестантського населення Східної Галичини та Північної Буковини під час Першої світової війни. Аналітичні побудови здійснено на основі розгляду архівних матеріалів та історіографії. Хронологічно
more » ... ідження охоплює 1914-1917 рр.(від початку війни 28 червня 1914 р. до Лютневої революції 1917 р.). Євреї та німці-протестанти розглядалися як внутрішні вороги, що становлять небезпеку для Російської імперії ще перед активним розгортанням військових дій. Перша світова війна спрацювала як каталізатор, внаслідок чого відбулася акумуляція антисемітських та ксенофобських настроїв у суспільстві за сприяння політичної пропаганди окупаційної адміністрації. Російська влада звинувачувала єврейське та німецьке населення в шпигунстві на користь Австро-Угорщини та Німеччини, а також прагненні дестабілізувати військову, політичну та соціально-економічну ситуацію в окупованих регіонах. Окупаційна адміністрація намагалася здобути лояльність місцевого населення, здійснюючи репресії та привласнюючи майно німців та євреїв. Простежено причетність військового керівництва та солдатів російської армії до організації погромів. Зазначається наявність таких явищ як біженство, взяття заручників та примусове виселення. Зроблено висновок, що політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині та Північній Буковині в 1914-1917 рр. продиктована не лише завданням сприяти забезпеченню потреб армії та полегшенню відносин між армією та місцевим населенням, а й була спрямована на інтеграцію і русифікацію цих регіонів, до якої можна віднести мовний, освітній та релігійний складники. Діяльність російської влади мала яскраво виражений антисемітський характер і була спрямована проти місцевого єврейства та німців-протестантів, а також підданих Росії.
doi:10.32838/2663-5984/2021/3.10 fatcat:l5bv5yerfzdenjkwfv6te63ibm