Az összekötő társadalmi tőke (újra)termelődésének terei

Kyra Tomay
2019 Replika  
Az összekötő társadalmi tőke (újra)termelődésének terei A városi és vidéki dzsentrifikáció szerepe a vállalkozói és innovációs ökoszisztémákban Absztrakt: A társadalmi tőke, és különösen az összekötő társadalmi tőke magas foka számos tanulmány és szerző által bizonyítottan pozitív hatással van a gazdasági növekedésre, serkentőleg hat a vállalkozói és innovációs kedvre, ezáltal kedvez a vállalkozói ökoszisztéma kialakulásának. Másfelől a dzsentrifikáció, azaz bizonyos városi térségek
more » ... ése, és előbb a kreatív középosztály, majd a felső középosztály ezen helyeken történő koncentrációja évtizedek óta vezető kutatási területe a városszociológiának, illetve az utóbbi időben a vidékszociológiában is megjelent ez a kutatási irányzat. Jelen tanulmány célja, hogy ezt a két jelenséget összekapcsolja, és a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva azt vizsgálja, miként hat a dzsentrifikáció, azaz a főként kreatív (művész, értelmiségi) foglalkozású népesség tömörülése és egymással, illetve a felső középosztállyal való rendszeres találkozása akár egy-egy városrészben, akár egy kis faluban vagy az ott rendezett fesztiválokon az összekötő társadalmi tőke (újra)termelésére, és hozzájárulhat-e ez a folyamat az innováció és a vállalkozások fellendüléséhez az adott térségben, illetve városrészben. Tekintettel arra, hogy a témában még nem készült empirikus kutatás, a jelen tanulmány a különböző elméleti és kutatási irányokhoz tartozó szakirodalmak összefésülésével, kritikai értelmezésével egyfajta konceptuális keretet szeretne felvázolni egy ilyen irányú jövőbeli kutatás számára.
doi:10.32564/111.4 fatcat:hxpbvamk25aijfd2qmrac46zve