Muzułmańska awersja do sztuki figuratywnej a bizantyjski ikonoklazm. Krótka charakterystyka problemu

Michał Sadowski
2015 Teologia i Człowiek  
doi:10.12775/ticz.2014.045 fatcat:aeuozd7egne3tf2cc5q6ayu5zi