IMPACT OF OCCUPANCY IN COLLECTIVE ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN THE CZECH REPUBLIC ON THE SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES IN THE YEARS 2001 - 2015
Vliv návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR na vybrané makroekonomické proměnné v letech 2001 - 2015

Patrik Kajzar, Klára Václavínková
2017 Acta academica karviniensia  
doi:10.25142/aak.2017.004 fatcat:rfhdbecnengt5izdrfqjriqmnq