KOMIL INSONNI TARBIYALASHDA FUTUVVAT G'OYALARINING O'RNI

Umarov Sardorbek Akmalovich
2022 Zenodo  
Mazkur maqolada komil insonni axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda futuvvat ilmining o'rni haqida keng to'xtalib o'tiladi. Futuvvat ilmi tasavvuf ilmining amaliy xalqona ko'rinishi ekanligi aytildi. Jumladan, komillik martabasiga yetishda insonda saxovat, javonmardlik, axiylik sifatlari bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Futuvvat nazariyasi haqida sharq mutafakkirlarining fikrlari va badiiy adabiyotga kirib kelishi, shuningdek, Alisher Navoiyning "Xamsa" asari orqali atroflicha tahlil qilindi.
doi:10.5281/zenodo.7264496 fatcat:yotm7edaebbllj7vtrkr534ye4