29pZN-3 格子QCDによるκ中間子の研究(素粒子論)

Teiji Kunihiro, Motoo Sekiguchi, Atsushi Nakamura, Chiho Nonaka, Shin Muroya, Hiroaki Wada
2004 Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan (Nihon Butsuri Gakkai koen gaiyoshu)  
doi:10.11316/jpsgaiyo.59.1.1.0_8_1 fatcat:awghsqtfzzfs3i7zcl56hfuazy