THUẬT TOÁN XẤP XỈ VÀ ỨNG DỤNG TÌM NGHIỆM BÀI TOÁN THUỘC LỚP NP - KHÓ

Nguyễn Đình Dũng
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một số bài toán thuộc lớp NP – khó (NP – Hard) và đề xuất một thuật toán xấp xỉ tìm lời giải cho bài toán tìm tập con lớn nhất, tập con có số phần tử xác định trước. Đối với mỗi bài toán tối ưu tổ hợp, hiện nay có khá nhiều phương pháp hữu hiệu với chi phí khá thấp về thời gian tính toán để tìm lời giải, có thể kể đến như thuật toán xấp xỉ nhanh. Phương pháp này đã được ứng dụng rộng rãi để giải các bài toán mà không yêu cầu đòi hỏi phải tìm được nghiệm
more » ... ính xác, bởi ngay từ dữ liệu đầu vào của bài toán có thể đã là dữ liệu xấp xỉ. Vì vậy tìm được thuật toán xấp xỉ giải bài toán có chi phí thời gian tính toán thấp mà vẫn đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu là mục tiêu của bài báo này cần đạt được. Theo cách tiếp cận này, chúng tôi xây dựng được thuật toán có độ phức tạp về thời gian tính toán là đa thức khi bài toán được xét trong không gian Euclide và nghiệm tìm được có độ chính xác chấp nhận được.
doi:10.34238/tnu-jst.4023 fatcat:pl7kdhm3rbfx5eubgo3z3ezqgi