Lietuvos muitinės atkūrimas ir prekių judėjimo per valstybinę sieną reguliavimas

Jonas Tamulevičius
1999 Ekonomika  
Straipsnyje aptariamas Lietuvos muitinės atkūrimas, jos veiklos įtaka Lietuvos ekonomikos raidai. Nagrinėjamas klausimas yra aktualus tuo, kad bet kurios valstybės normalaus egzistavimo ir santykių reguliavimo viena iš sąlygų yra tinkamas muitinės darbo organizavimas. Tyrimas yra apžvalginio pobūdžio, atliktas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės norminiais aktais, reglamentuojančiais muitinės įstaigų darbą ir prekių gabenimą per valstybinę sieną.
doi:10.15388/ekon.1999.16592 fatcat:eahvkzp2g5f2dg7evvnla3avwa