ПРОГНОЗА МЕЂУНАРОДНИХ ТОКОВА ПУТНИКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Предраг Анђелковић, Гордан Стојић
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Овај рад омогућава преглед стања неких од демографских и економских фактора утицаја на прогнозу будућег стања токова путника у међу­народном саобраћају на пружном правцу од Београда (СВ) до Бара (ЖПЦГ). Поред тога представља мате­матичке моделе линеарне једноструке и вишеструке (двофакторне) регресије који су доказано меродавни за прогнозирање будућег дтања обима превоза путника у међународном железничком саобраћају на прузи Београд (СВ) – Бар (ЖПЦГ). Такође су приказани параметри оцене модела
more » ... погледу тачности прогнозирања будућег обима превоза на посматраном пружном правцу.
doi:10.24867/12ds03andjelkovic fatcat:ylzps2bm3fakdjfdxxwz2atj6m