A Name List from Lyrnai (Kayadibi) in Oktapolis on the Border between Lycia and Caria

Fatih ONUR
2022 Gephyra  
Likya ve Karya Sınırında Yer Alan Oktapolis Bölgesi'ndeki Lyrnai'dan (Kayadibi) Bir İsim Listesi Özet Oktapolis Bölgesi'nde 2021 yılı yüzey araştırmalarında, Kayadibi -Asar Tepe yamacında üç tarafı yazılı bir blok bulunmuştur. Yazıtın günümüze ulaşmış olan kısmı yak. 113 tane isim içermekte olup yazıtın mahiyetine yönelik başka hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Geç Hellenistik -Erken İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenebilecek isim listesinde ethnikon ve para miktarı olmadığından kurumsal bir liste olma ihtimali yüksektir.
doi:10.37095/gephyra.1083635 fatcat:mmvffxo6e5bkradxiba43e2b64