Prostat Fuzyon Biyopsi: Kognitif

Devrim Akinci
2018 Türk Radyoloji Seminerleri  
 Prostat füzyon biyopsinin klinik önemi  Kognitif biyopsinin füzyon biyopsisindeki yeri  Kognitif füzyon biyopsinin avantaj ve dezavantajları GİRİŞ Prostat kanseri tanısında standart yöntem pozitif rektal prostat muayenesi ve yüksek serum PSA sonrası gerçekleştirilen transrektal ultrason (TRUS) kılavuzluğunda 10-14 kadran prostat biyopsisidir [1]. Bu şekilde prostat sağ ve sol bazal, orta ve apeks bölgeleri örneklenir. Bu yöntemle kanser saptanma oranları %27-40 arasında olup klinik önemli
more » ... nserlerin %20-25'i atlanır, ciddi oranda da klinik olarak önemsiz kanser saptanır [2, 3]. Klinik olarak önemli kanseri saptanamayan hastalar gerekli tedaviyi alamaz, klinik olarak önemsiz kanseri saptanan hastalar gereğinden fazla tedavi alıp ciddi komplikasyonlar (inkontinans, impotans) ile karşı karşıya kalabilir. Multiparametrik MRG ile yüksek oranda özellikle de standart biyopsi ile örneklenmesi genellikle mümkün olmayan özellikle anterior yerleşimli klinik önemli prostat kanserin saptanabilmesi, lokalize edilebilmesi ve biyopsi yöntemlerinin gelişmesi ile hedefe yönelik biyopsi yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Prostat Füzyon Biyopsi Yöntemleri Hedefe yönelik prostat biyopsisinde MRG kılavuzluğunda biyopsi ve MRG-TRUS füz-yon biyopsi yöntemleri kullanılır. MRG kılavuzluğunda biyopsi MRG odasında MR uyumlu malzemeler kullanılarak gerçekleştirilir. Yüksek maliyete ek olarak teknik olarak daha zor ve zaman alıcı olabilmekle birlikte diğerleri ile kıyaslandığında MRG ile iğne ve lezyon görüntülenebildiğinden gerçek hedefe yönelik biyopsi yöntemidir. Bu hedefe yönelik biyopsi yöntemleri ile prostat kanseri saptanma oranları %38-80 arasında değişmektedir [1]. Prostat MRG-TRUS füzyon biyopsisi ile daha önce elde olunmuş mpMRG görüntüleri kullanılarak TRUS ile lezyon lokalize edilir ve lezyona yönelik TRUS kılavuzluğunda transrektal veya transperineal prostat biyopsisi gerçekleştirilir. MRG-TRUS füzyon biyopsi kognitif olarak veya füzyon işlemini gerçekleştirilen cihazlar kullanılarak yapılır. Prostat MRG-TRUS füzyon cihazları kullanılarak gerçekleştirilen biyopside farklı yazılımlar kullanılarak MRG ve TRUS görüntülerinin füzyonu gerçekleştirilir, bu sayede MRG'de saptanan lezyonun gerçek zamanlı olarak TRUS kılavuzluğunda hedeflenmesi mümkün olur. Prostat füzyon biyopsi ile standart TRUS biyopsiye göre daha yüksek %30'a varan oranlarda yüksek riskli, daha düşük oranda düşük riskli kanser saptanması mümkündür [1, 3, 4].
doi:10.5152/trs.2017.555 fatcat:oe55fvvbvfffhpifraj5gofwgm