Stomach Cancer Morbidity in the Republic of Kazakhstan: Trends and Characteristics

2015 European Journal of General Medicine  
Objective: Within oncological diseases, stomach cancer is ranked fourth in Kazakhstan, following breast cancer, cancer of the trachea, bronchi and lungs, and skin cancer. In males, stomach cancer is ranked second, following cancer of the trachea, bronchi and lungs, and amounting to 11.8% from all the localizations. Methods: Descriptive methods of modern oncological epidemiology were used in the present study, which was performed on the total population of Kazakhstan. The calculation of the
more » ... usted and adjusted rates, and the morbidity structure rates was performed according to all age-gender groups over a 10-year period (between 2004 and 2013). Results: 2013, the stomach cancer morbidity frequency in Kazakhstan was 16.4/100,000 of the population (21.8 in males and 11.6 in females). In the structure of malignant growths, the proportion of stomach cancer was 8.5%. There was a tendency in morbidity reduction between 2004 and 2013 (growth rate, -18.0%). A significant predominance of the prevalence rate of this localization was observed among males. The morbidity peak was indicated in the 75-79 years old group (225.8 and 90.3/100,000 of the relevant population in males and females, respectively). Conclusion: In spite of the progress made in oncology worldwide, stomach cancer in Kazakhstan remains one of the most prevailing malignant growths. Identification of the features of stomach cancer morbidity in Kazakhstan may reduce its prevalence in the future by tailoring research into preventing the incidence and improving treatment.. Kazakistan' da mide kanseri morbidite' si: Trendler ve özellikleri ÖZET Amaç: Onkolojik hastalıkların içinde, meme kanseri, trakea, bronş ve akciğer, cilt kanseri sonrasında mide kanseri Kazakistan'ın dördüncü sırasında yer almaktadır. Erkeklerde, trakea, bronş ve akciğer kanserleri takiben, mide kanseri ikinci sırada ve genelde % 11.8 tutarında yer alıyor. Yöntem: Bu çalışma Kazakistan nüfusunda modern onkolojik epidemiyoloji tanımlayıcı yöntemler kullanılarak yapıldı. Düzeltilmemiş ve düzeltilmiş oranlarının hesaplanması ve morbidite oranları yapısı 10 yıllık dönemde tüm yaş-cinsiyet gruplarına göre gerçekleştirilmiştir (2004 ve 2013 yıllar arası). Bulgular: 2013 yılında, Kazakistan'da mide kanseri morbidite sıklığı 16.4/100.000 nüfus idi (kadınlarda 21.8 ve erkeklerde 11.6). Malign büyümeleri yapısında, mide kanseri oranı % 8.5 idi. 2004 ve 2013 yıllar arasındaki morbiditede azalma eğilimi vardı (büyüme hızı, -%18.0). Bu yerelleştirme yaygınlık oranı önemli bir üstünlüğü erkeklerde gözlendi. Morbidite zirvesi 75-79 yaş grubunda belirtilmiştir (erkeklerde 225.8/100.000 ve kadınlarda 90.3/100.000). Sonuç: Dünya çapında onkoloji kaydedilen ilerlemeye rağmen, Kazakistan'da mide kanseri en yaygın malign büyümelerinden biridir. Kazakistan'da mide kanseri morbidite özelliklerinin tanımlanması, insidansının önlenmesi ve kanser araştırma ve tedavisini geliştirerek gelecekte mide kanseri yaygınlığı azaltılabilirdir Anahtar kelimeler: Mide kanseri, morbidite özellikleri, Kazakistan
doi:10.15197/ejgm.01533 fatcat:vgrs5kdoqfdjdklnuajadu2zym