Perge den Traianus ve Ulpia Marciana için Yeni Bir Onurlandırma Yazıtı

Elif ALTEN GÜLER
2020 Cedrus  
Öz: 2017 yılında TC Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazılar sırasında Doğu Sütunlu Cadde olarak adlandırılan alanın su kanalında devşirme parapet olarak kullanılmış yazıtlı bir blok bulunmuştur. Blok üzerindeki yazıtın imparator azatlısı olan ve adı günümüze kalmamış bir procurator tarafından imparator Traianus ve kız kardeşi Ulpia Marciana onuruna yaptırılan bir ithaf yazıtı olduğu anlaşılmıştır. İlk üç satırı iki sütun olarak yazılmış yazıt, beş satırdan oluşmaktadır ve fragman
more » ... ktadır ve fragman halindedir. Yazıtın sahip olduğumuz sağ tarafı iyi korunmuş olup okunabilir durumdadır. Kayıp olan sol taraf ise muhtemelen başka bir blok üzerinde yer alıyor olmalıydı. Bu makalenin amacı, ilgili yazıtın tanıtımını yaparak imparator Traianus'un, hakkında çok kısıtlı bilgi sahibi olunan kız kardeşi Ulpia Marciana hakkında bilgi vermektir. Abstract: During the excavations carried out under the direction of the Antalya Museum Directorate in 2017, an inscribed block, used as a spolia parapet, was found in the water trench of the area called the eastern colonnade street. The block has an honorary inscriptions dedicated to emperor Traianus and his sister Ulpia Marciana by a libertus procurator of the emperor whose name is unknown. The fragmentary inscription, of which the first three lines are written in two columns, consists of five lines. The right hand side of the inscription is well preserved and legible. The missing left side was most probably on another block. This article introduces the inscription and then provides information concerning the less well known Ulpia Marciana, the sister of emperor Traianus. 1 Kentte Doğu Sütunlu Cadde'de, aynı blok hizasında devşirme olarak kullanılan diğer bir örnek için bk. Alten-Güler -Kileci 2018, 345-346.
doi:10.13113/cedrus.202023 fatcat:shaqkuo4u5br7l2all3nc5kcd4