A case of vasospastic angina induced by donepezil hydrochloride
塩酸ドネペジルにより誘発された冠攣縮性狭心症の1例

Yoshiharu Nishibori, Naoki Makita, Kiyonari Matsuo, Yasutsugu Shiono, Kento Tateishi, Akiko Matsuo, Keiji Inoue, Tetsuya Tanaka, Hiroshi Fujita, Makoto Kitamura
2009 Shinzo  
A case of vasospastic angina induced by donepezil hydrochloride
doi:10.11281/shinzo.41.1024 fatcat:wsrprw4akzc6rojdambflw6beu