A Systemic Lupus Erythematosus Case That Is Diagnosed In Adolescent

Külahlı Gökçen, Erkin Cad, Şahika Sok, Dumlupınar Mah, Gökçen Külahli, Sema Erdoğmuş, Zuhal Sağlam, Müferet Ergüven
2016 The Journal of Kartal Training and Research Hospital   unpublished
Özet Sistemik lupus eritematozus (SLE) pediatrik yaş grubunda ol-dukça nadir tanı alan ağır bir tablodur. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte tanısı laboratuvar değerleri ve klinik ile konulabilir. Bu yazıda, bacak ağrıları ve büyüme gelişme geri-liği ile kliniğimize başvuran ve SLE saptanan 11 yaşındaki kız hasta sunuldu. Sonuç olarak, birinci basamak polikliniklerine sıklıkla bacak ağrılarıyla başvuran çocukluk yaş grubunda SLE atlanmaması gereken önemli bir hastalıktır. Anahtar
more » ... ıktır. Anahtar sözcükler: Adölesan; bacak ağrısı; sistemik lupus eri-tematozus. Summary Systemic lupus erythematosus (SLE) is a severe condition that occurs rarely in pediatric age group. Etiology is unclear. Diagnosis may be made based on clinical presentation and laboratory findings. Described in the present report is the diagnosis of SLE in an 11-year-old girl with leg pain and growth retardation. As a result, SLE should be always kept in mind in children who present to primary care with leg pain, a frequent condition.
fatcat:kf2gticd75aurcwsno2ybzo4oe