Effect of denture cleansers on the properties of acrylic base material
Wpływ preparatów do higieny protez na właściwości tworzywa akrylowego

Jakub Pawela, Agata Szczesio-Włodarczyk, Zofia Kula
2020 Prosthodontics  
Wprowadzenie. Do badań wykorzystano żywicę akrylową firmy Vertex Rapid Simplified. W każdym z badań próbki podzielono na 3 grupy, kontrolną oraz 2 badawcze poddane imersji w preparatach do higieny protez. Były to tabletki do higieny protez Corega Tabs Whitening oraz proszek do protez Protefix Higiena. Cel pracy. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu środków do higieny protez na wybrane właściwości tworzywa akrylowego. Materiał i metody. Do badań wykorzystano żywicę akrylową firmy Vertex
more » ... ą firmy Vertex Rapid Simplified. W każdym z badań próbki podzielono na 3 grupy, kontrolną oraz 2 badawcze poddane imersji w preparatach do higieny protez. Były to tabletki do higieny protez Corega Tabs Whitening oraz proszek do protez Protefix Higiena. Badano twardość, udarność, wytrzymałość na zginanie oraz sorpcję i rozpuszczalność. Wyniki. Najniższa wartość twardości odnotowana została w puli próbek po imersji w
doi:10.5114/ps/131251 fatcat:olstokwym5cornxhz7capc75uy